Terug
003
Drie fasen van een bedrijf in digitale transformatie
Ramses Reijerman en Patricia van Arkel
003
Drie fasen van een bedrijf in digitale transformatie
Ramses Reijerman
en Patricia van Arkel

De eerste fase van digitale transformatie wordt nog gekenmerkt door traditionele bedrijfsvoering en het vertrouwde zakelijk model. Hier en daar zijn al digitale initiatieven, maar ze zijn nog maar weinig gestructureerd en ze kennen geen centrale strategie en organisatie. Data zijn aanwezig, maar weinig toegankelijk. Langzaam groeit het besef dat verandering van levensbelang is voor het bedrijf. Er wordt een begin gemaakt met gerichte investeringen en de herijking van digitale initiatieven, de organisatie en de personeelsbehoefte.

De tweede fase van digitale transformatie is een tussenfase, die wordt gekenmerkt door een grote toename van het aantal digitale initiatieven en geleidelijke dominantie van digitale talenten in de hele organisatie. Na elke aanvankelijke winstdaling door grote digitale investeringen groeit de winst exponentieel. De beschikbaarheid, de snelheid en de kwaliteit van gegevens nemen toe. Slim datagebruik levert steeds meer waarde op. Beetje bij beetje komt er een doordachte structuur in de transformatie.

De derde fase van transformatie kenmerkt zich door een heldere en consequente focus op een integrale digitale bedrijfsvoering. De hele organisatie is doordrongen van de waarde van data en interne en externe samenwerking via platforms. Partners en klanten zijn actief betrokken. Nieuwe digitale initiatieven worden kritisch beoordeeld op toegevoegde waarde. De winst uit digitale investeringen neemt verder toe. Deze derde transformatiefase is geen eindstation; ook — en vooral — in de digitale wereld is stilstand immers achteruitgang.